Interreg Central Baltic
EU
<Ko darītDABĀ

Braslas upe

Foto: balticpictures.lv

Neliela, bet glezna upe, par kuras nozīmīgumu Straupes kā apdzīvotas vietas attīstībā aizvien nav vienprātības vēsturnieku starpā. Citi apgalvo, ka viduslaikos tā bijusi ūdeņiem bagātāk, izmantojama kuģošanai.

Mūsdienās tā Straupei piešķir dzīvīgumu. Upes čaloņa kopā ar putnu dziesmām, īpaši pavasara palu laikā, ir gluži kā simfonija. Iecienīta laivotāju vidū, jo spēj pārsteigt aiz katra līkuma te ar klinšu atsegumiem, bebru aizsprostiem, putnu daudzveidīgumu, te ar straujo tecējumu un pārsteigumiem no zemūdens pasaules.

Fakti:

  • Braslas upes garums ir 68 km, kritums 65 m
  • Laivošanu ieteicams sākt Plācī vai Straupē. Ja ūdens līmenis ir augsts, tad upē var laisties 11 km augstāk – pie tilta uz Ruckas ceļa.
  • Dodoties ar laivu no Plāča līdz Braslas ietekai Gaujā, jāmēro 28 km, ceļā pavadot apmēram 8 stundas
  • Dodoties ar laivu no Plāča līdz Siguldai, jāmēro 41 km, ceļā jāpavadot apmēram 12 stundas
  • Braslas krastos redzami 12 smilšakmens atsegumi


Ērtībām:

Bezmaksas autostāvvieta atrodas Plāča un Straupes ciematu centros

Pakalpojumi

Objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Gaujas Nacionālajā parkā! Aicinām Jūs saudzēt un cienīt dabas un cilvēku radītās vērtības!