Interreg Central Baltic
EU
<Ko darītDABĀ

Riebiņu ezers

Foto: balticpictures.lv, I.Druva-Druvaskalne

Pēc platības otrs lielākais ezers Straupes pagastā (75,5 ha), vidējais dziļums 2,3m. Iecienīts makšķernieku vidū, jo bagāts ar zivīm. Ezerā dzīvo brekši, līdakas, asari. Ideāls atpūtai pie dabas. Vasaras vidū to izrotā baltās ūdensrozes.

Ap ezeru dabiski izveidojusies pastaigu vieta - apļveida maršruts apmēram 6 km garumā. Iespēja uzkāpt Ērgļu pilskalnā, kas ir kultūras piemineklis un kas atrodas starp Riebiņu ezeru un Eiķēnu ezeru. Pilskalnam skaidri var izšķirt divas plaknes, kas liecina par tā senāko laiku funkcijām.

Ērtībām: Latvijas Valsts mežu ierīkota atpūtas vieta: WC, autostāvvieta, ugunskura vieta, pārģērbšanās kabīne, galdi.

Apļveida taku veido iestaigāta meža taka + meža ceļš + lauku ceļš: viegli skriet, var izbraukt ar bērnu ratiņiem; var izbraukt ar velosipēdu (ezera Z galā traucē mežatehnikas atstātas risas); iespēja maršrutu dažādot.

Riebiņu ezera austrumu krastā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT) -  mikroliegums (mikrolieguma nr. 7313100100), kas izveidots retu meža biotopu aizsardzībai. Gaujas nacionālais parks  ir apmēram 1,3 km uz dienvidiem no Riebiņu ezera.