Interreg Central Baltic
EU
<Ko darītDABĀ

Plauža ezers (Plaudis, Plaudes ezers)

  • Plauža ezers
  • Plauža ezers

Foto: Jānis Zilvers

Plaužu ezers atrodas Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā. Ezera platība ir 13,6 ha, vidējais dzļums 2,9 m. Ezerā mīt līdakas, asari, plauži. Gultne smilšaina, ziemeļos un rietumos - dūņaina. No ezera iztek Plaužupīte (Strautene), kas tālāk plūst uz Braslu. Ezerā ietek Ačgārņa un strauts no Pekša ezera. Krasti dienvidos un austrumos pārsvarā stāvi, ziemeļos un rietumos - zemi.

Ērtības: Austrumu krastā ierīkotas divas peldvietas.

Objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Gaujas Nacionālajā parkā! Aicinām Jūs saudzēt un cienīt dabas un cilvēku radītās vērtības!