Interreg Central Baltic
EU
<Ko darītDABĀ

Pekša ezers (Pekša ezers, Peksis, Pekšes ezers, Pēkšu ezers)

  • Pekša ezers
  • Pekša ezers

Foto: Jānis Zilvers 

Ezers atrodas Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā. Ezera platība ir 9,7 ha, vidējais dziļums 5,1 m. Ainavisks ezers ar slīpiem krastiem. Izteka - neliels strauts uz tuvējo Plaužu ezeru.

Objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Gaujas Nacionālajā parkā! Aicinām Jūs saudzēt un cienīt dabas un cilvēku radītās vērtības!