Interreg Central Baltic
EU
<Ko darītKultūrā un vēsturē

Vējiņu pilskalns


Foto: balticpictures.lv

Vējiņu pilskalns atrodas Braslas upes labajā krastā ap 3 km uz Z no Straupes pie Vējiņu mājām. Tā nedaudz nolaidenais plakanums, kas ir 55 m atrodas ap 10 m virs Braslas upes līmeņa. Liela daļa Vējiņu pilskalna plakuma izpostīta ar divām lielām jau senatnē iegruvušām dabīgām kritenēm. Pilskalna pakājē pie Braslas upes atrasts ap metru biezs kultūrslānis. Uzieto trauku lauskas ļauj secināt, ka Vējiņu pilskalns bijis apdzīvots laikā no pirmā gadu tūkstoša p.m.ē. līdz pirmajam gadu tūkstotim m.ē.