Interreg Central Baltic
EU
<Ko darītDABĀ

Kalēja ala


Gaiša irdena smilšakmens ala Vaidavas  labajā krastā Strīķu - Lenču ceļa malā pie lielceļa tilta. Tuneļveidīga ala ar šaurām ejām galā, l = 45 m. Gandrīz visā garumā h = 2 m, vidusdaļā pl = 5,7 m, bet alas S ~ 150 kv.m (1975.g.). Gar vienu alas sienu to joprojām veido cauri plūsošs avots. Alas ieeja gadu gaitā nedaudz nobrukusi. Alas vidusdaļā interesants pīlārs.
Alā izveidojies arī neliels ezeriņš. Seni nostāsti stāsta, ka šajā alā mitinājies kāds kalējs. Esiet uzmanīgi ar šīs alas apmeklējumu - iespējami nogruvumi!

 

Objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Gaujas Nacionālajā parkā! Aicinām Jūs saudzēt un cienīt dabas un cilvēku radītās vērtības!