Interreg Central Baltic
EU
<JAUNUMI

Lielstraupes pilī notiek izpētes darbi


Iedzīvotāji droši vien ir ievērojuši, ka Lielstraupes pilī dažkārt iedegas gaisma un skan kaltu radīts troksnis. Pēdējo mēnešu laikā pilī noris aktīvi izpētes darbi.

Projekta HANSA ietvaros SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” veica ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti. Viens no pētniekiem, arhitekts Ilmārs Dirveiks, pils izpētē iesaistījās jau atkārtoti – tieši viņam 1992.gadā bija uzticēta galvenā ārsta kabineta arhitektoniskā izpēte. Šoreiz I. Dirveiks kopā ar kolēģiem apzināja visu ēku, veicot apmetuma, krāsojuma un konstrukciju zondāžu, un ar aizrautību meklējot jaunus būvvēstures faktus.

Pētnieki ir izveidojuši plašu materiālu, kas pašlaik tiek gatavots ievietošanai pašvaldības tūrisma informācijas interneta vietnē www.tourism.straupe.lv. Pētījums sniedz nozīmīgu ieskatu ēkas būvvēsturē un apliecina pils un baznīcas kā viduslaiku vēsturiskās apbūves ansambļa unikalitāti. Tas tiks tulkots angļu valodā, lai būtu pieejams starptautiskai sabiedrībai.

Šā gada sākumā ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu uzsākta pils jumta tehniskā

apsekošana. Pēc tehniskā slēdziena un rekomendāciju saņemšanas pašvaldība plāno iesniegt projekta pieteikumu konkursā par finansējuma saņemšanu kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai.

Saskaņā ar 2018. gada sākumā noslēgto līgumu ar LR Veselības ministriju, pašvaldība nodrošina pils uzturēšanu – teritorija tiek kopta, telpas apkurinātas un apsargātas, nakts stundās pils tiek izgaismota no ārpuses. Pils apmeklējums iespējams, iesniedzot iesniegumu pašvaldībai par telpu nomu pils iekštelpu apskatei.

Rudīte Vasile,
tūrisma organizatore,
Attīstības plānošanas nodaļa