Interreg Central Baltic
EU
<Straupefon Rozeni

fon Rozenu dzimta


Rozenu dzimtas saknes Latvijā ir teju tikpat senas kā Livonijas ordeņa pirmsākumi, kaut fon Rozenu vārds, kā tas lasāms Klausa fon Rozena atmiņās 2007.gadā izdotajā „Straupes grāmatā”, pirmo reizi rodams 13. gadsimta beigu dokumentos. Rozenu dzimtas un Straupes  vēstures ceļi savijušies jau kopš 14.gadsimta, kad gan Lielstraupē, gan Mazstraupē valdīja lēņkungi fon Rozeni. Vēstures līkločos fon Rozeniem vairākkārt nācies zaudēt savus īpašumus, agrāk vai vēlāk tos atkal atgūstot. 

Bet no 1905.gada postažas stalto pili nekas nespēja paglābt – revolūcijas pārņemtie to nodedzināja. Hans fon Rozens, toreizējais pils īpašnieks, pils kompleksu ne tikai atjaunoja, bet pilnveidoja, to vēršot par vienu no skaistākajiem kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem Latvijā. Tiesa gan, pūliņu augļus Rozenu ģimenei nebija lemts ilgi baudīt. 1909.gadā atjaunotā pils tika iesvētīta, 1.pasaules kara beigās to nācās pamest, un arī atgriešanās nebija ilga – 1939.gadā Rozeniem Straupe bija jāpamet, jo tā paredzēja Staļina un Hitlera noslēgtais pakts par Baltijas vācu ģimeņu repatriāciju.

Par Rozenu dzimtas gaitām Straupē daudz lasījis, pētījis un arī aprakstījis brīvkungs Klauss fon Rozens. Iegūto informāciju viņš apkopjis savā darbā "400 Jahre Stadt Roop und die Familie von Rosen" un ar pētījuma rezultātiem iepazīstinājis arī Straupes un fon Rozenu dzimtas vētures interesentus 2016. gada 8. augustā Mazstraupes pilī (Straupes pamatskolā) Interesantās vēstures vakara ietvaros.